ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਨਾਲ ਡਿਸਪੈਚ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਰਤਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ"ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ"(ਲਿੰਗ), ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੇਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਾਰਵਾਈ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਭਾਗ"ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ -ਸੇਵਾ (ਠੇਕਾ)"ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ. ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਲਾਸ. ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਪਭੋਗੀ ਲਈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਤੱਕ.
ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਚੈਟ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਕੁੜੀ ਵਾਕਫ਼ ਗਲੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਈਟ ਡੇਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਮਹਿਲਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਵੈੱਬ ਚੈਟ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ