ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤ ਰਾਹੀ ਟੇਲੀਫੋਨ

ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਨਵੀਨਤਮ ਵਰਜਨ ਲਈ ਅੱਪਗਰੇਡ ਦੇ ਆਈਓਐਸ ਅਤੇ

ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਗਾਈਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੱਕ.

ਫੋਟੋ ਭੇਜਣ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਨਵ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੈਟ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਦਾ

ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮਤ ਸੈਲਾਨੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਨਵ ਦੋਸਤ ਨੂੰ. ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਚੈਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹਾਇਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ

About