ਨ੍ਯੂ ਯਾਰ੍ਕ ਬਰਫ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈ-ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਤੇ.ਅਕਤੂਬਰਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਪੈਮ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਬਕਸੇ ਨੂੰ. ਈ-ਮੇਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਈ-ਮੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕ ਜੰਕ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜੰਕ ਫੋਲਡਰ'. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਲ ਤੱਕ, ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਾਸਵਰਡ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੇਵਾ, ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਕਸਾ. ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵਰਤਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਈ-ਮੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਫੀਚਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ. ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੈਮ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ.

ਭੇਜਿਆ ਪੁਸ਼ਟੀ ਈ-ਮੇਲ ਮਰਕੁਸ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੂੜਾ, ਕੂੜਾ.

ਇਸ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੇ, ਉਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਪਾਸਵਰਡ ਰਿਕਵਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਸਾਈਟ ਤੇ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮੇਲਬਾਕਸ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਲਈ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਚੈੱਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਵੇਗਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਵਿਚ, ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਤੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਚੈੱਕ"ਇਨਬਾਕਸ" ਬਾਕਸ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਪੈਮ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ. ਪੁਸ਼ਟੀ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੰਕ ਫੋਲਡਰ ਮੇਲ ਮਾਰਕ ਨਾ ਜੰਕ ਮੇਲ.

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪਾਸਵਰਡ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ.

ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਬਾਕਸ. ਖਰੀਦਣ ਨਵ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਅ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਜ਼ੋ- ਲਿੰਕ-ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ ਬਰੁਕਲਿਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਯਾਰ੍ਕ ਮਹਿੰਗਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਮਰੀਕੀ ਰੂਸੀ ਭੋਜਨਾਲਾ ਨਿਊ ਘਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ-ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ.
ਵੀਡੀਓ ਸਕਾਈਪ ਡੇਟਿੰਗ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਸਾਈਟ ਡੇਟਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਵਾਕਫ਼ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਿੰਗ ਮਾਸ੍ਕੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਜਾਣਦੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਚੈਟ ਨਾਲ ਫੋਨ