ਡੇਟਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ

ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ

ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ. ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ. ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹੈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਦੋਸਤੀ ਜ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਕਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਡੇਟਿੰਗ. ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈ. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ‘ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਇੱਕ ਔਰਤ’, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ. ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੁਝ ਸਿਹਤ-ਸਬੰਧਤ ਸੰਕੇਤ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ. ਭਾਰ, ਸਿਗਰਟ, ਗੈਰ-ਸਿਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ. ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੱਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ. ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਾਥੀ ਹੈ

About