ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਫਲਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ. ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੰਗਲ ਚੈਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਲਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਟ. ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੀਟ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੈਟ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ. ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੁੱਧਵਾਨ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਫਲਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ.

ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਨਹੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਲਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲਰਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਸਿੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਨ ਚੈਟ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹਨ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੈਟ, ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੈਟ ਸਾਥੀ ਸਿੰਗਲ ਹੈ. ਵੀ, ਜੇ, ਲੋਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਡੀਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕ ਚੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ

About