ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਫੁਲਕੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਵੀ, ਸਾਬਣ ਜ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੈਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ. ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਅਲਾਰਮ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਕਾਲ ਖੁੰਝ, ਜ ਦੇਰ ਹੋਣ ਲਈ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਵਾਰ. ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ.

ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ.

ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਚ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਦੇ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ. ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕੁਝ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,"ਮੌਸਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ"ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ. ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੁਆਏ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ. ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਤੱਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਲੋਕ. ਉਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ"ਲਾਭ"ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇ ਇੱਕ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਲੱਬ, ਕਾਕਟੇਲ, ਅਤੇ ਨਾਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ, ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕਮਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਕੀ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹਿੱਸਾ, ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵ ਧਰਤੀ ਨੂੰ. ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਹੈ. ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਹੈ. ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੌਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਨਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ.
ਮੁਫ਼ਤ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਕੁੜੀ ਸਾਈਟ ਡੇਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਮਹਿਲਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਕਮੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ