ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਵਹਾਰ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵੱਧ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਿੱਖਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੀ

About